[Archiwum] zapowiedzi imprez

II Rajd Świętojański – 13.06.2015

0 23

II_rajd_swietojanski1[1]

ORGANIZATOR
Dłutowski Klub Motorowy

PATRONAT
Marszałek Województwa Łódzkiego
Starosta Pabianicki
Gmina Dłutów
Lokalna Grupa Działania „Dolina rzeki Grabi”
Polski Związek Motorowy

2. CEL IMPREZY:
• wyłonienie zwycięzców rajdu,
• pokazanie uczestnikom pięknych i wartych odwiedzenia miejsc na terenie Doliny rzeki Grabi z wykorzystaniem tras Questingowych Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”,
• promowanie turystyki motocyklowej;

3. UCZESTNICTWO
3.1. Uczestnikami rajdu są kierowcy motocykli sprawnych technicznie i dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, posiadających ważne ubezpieczenie OC;
3.2. Pasażerowie są osobami towarzyszącymi, ich udział nie wpływa na punktację.
3.3. Osoby niepełnoletnie są zabierane jako osoba towarzysząca na odpowiedzialność kierowcy.
4. ZGŁOSZENIA
4.1. Udział w Rajdzie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej do dnia 01.06.2015 r. drogą mailową na adres kontakt@dkm-dlutow.pl; Osoby zgłaszające się do dnia 01.06.2015 mają zapewnione miejsca startowe, pozostałym osobom, np. zgłaszającym się w dniu Rajdu Organizator może odmówić udziału ze względu na brak miejsc;
4.2 Potwierdzenia udziału w Rajdzie dokonuje się poprzez dokonanie opłaty wpisowego;
4.3. Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi uczestnictwa w imprezie bez podania przyczyn.

5. WPISOWE
5.1. Zgłaszający swój udział są zobowiązani do wpłacenia wpisowego.
5.2 Opłaty można dokonać gotówką w dniu przyjazdu na Rajd tj. do 13.06.2015 r. w Biurze Rajdu
5.3. W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
– znaczek pamiątkowy,
– pełną dokumentację rajdu,
– nagrody dla zwycięzców,
– ognisko i dobrą zabawę w dniu 13.06.2015 r.,
– ciepły posiłek w trakcie rajdu w dniu 13.06.2015 r.
5.4 Wpisowe wynosi:
5.4.1. 40,00 zł dla kierowcy oraz 30,00 zł dla osoby towarzyszącej.
5.4.2. Dzieci do lat 12 biorą udział w Rajdzie nieodpłatnie;

6. PRZEBIEG IMPREZY
6.1. Trasa rajdu składa się z odcinka o długości ok. 35 km o nawierzchni mieszanej asfaltowo gruntowej, z wyznaczonymi punktami kontrolnymi (PK). Przebiega wzdłuż szlaku „Ukryte Młyny rzeki Grabi”. Wypełnienie karty trasy otrzymanej na starcie wraz z wynikami w PK warunkuje klasyfikowanie zawodnika.
6.2. W miejscach oznaczonych jako PK należy wykonać zadania zgodnie z instrukcją podaną przez osoby reprezentujące Organizatora w danym punkcie. Wyniki uzyskane we wszystkich próbach będą decydowały o miejscu w klasyfikacji.

7. UWAGI DODATKOWE
7.1. PK i meta są czynne przez 30 min. po regulaminowym czasie przejazdu ostatniego uczestnika imprezy.
7.2. Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy wg. otrzymanego od Organizatora planu trasy oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań.

8. KLASYFIKACJA W RAJDZIE
8.1. W klasyfikacji indywidualnej zwycięża kierowca, który uzyskał największą ilość punktów.
8.2 W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje dogrywka zorganizowana na mecie Rajdu.
8.3. Wypełnienie zadań w karcie trasy jest liczone 0-brak wszystkich odpowiedzi i 1- wszystkie odpowiedzi zostały udzielone i są prawidłowe;
8.4 W PK punkty liczone są w zależności od charakteru zadania i decydują o uzyskanym miejscu w klasyfikacji;

9. NAGRODY
9.1. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
9.2. Organizator wyróżni:
– najlepiej sklasyfikowaną „amazonkę”;
– najstarszy motocykl;

10. JURY IMPREZY
10.1. Skład Jury zostanie ustalony w dniu 12.06.2015 r. podczas odprawy Zespołu Organizacyjnego przed Rajdem.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
11.1. Uczestnik imprezy może startować wyłącznie na pojeździe dopuszczonym do ruchu drogowego.
11.2. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie pojazdu w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC).
11.3. Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania Przepisów Ruchu Drogowego
11.4. Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy – wręczone uczestnikom przed startem, kolejnymi odcinkami lub zadaniami – stanowią nieodłączną część niniejszego Regulaminu.
11.5. Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z podporządkowaniem się przepisom niniejszego Regulaminu.
11.6. Interpretacja Regulaminu należy do Jury Rajdu, w którym Przewodniczący Jury ma decydujący głos.

Skorzystaj z rabatów!